Pakalpojumi
Pilna grāmatvedības apkalpošana
 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrāde
 • Grāmatvedības dokumentu pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana
 • Bankas un kases operāciju uzskaite
 • Avansa norēķini
 • Nodokļu aprēķini
 • Darba algu aprēķini
 • Autoratlīdzību aprēķini
 • Debitoru un kreditoru uzskaite
 • Pamatlīdzekļu reģistrs un nolietojuma aprēķini
 • Pārskatu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs
 • Uzņēmumu finanšu interešu pārstāvēšana valsts un komerciestādēs
 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana uzņēmuma vadības vajadzībām
 • Uzņēmuma darbības finanšu analīze
Uzņēmuma lietvedības dokumentācijas sagatavošana
 • Personāla uzskaite un lietvedība
 • Konsultācijas grāmatvedības, nodokļu, personāla uzskaites un lietvedības jautājumos
Pārskatu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs
 • Gada pārskati
 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas
 • Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas
 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas
 • Stingrās uzskaites biļešu / kvīšu izlietojuma pārskati
 • Darba devēja ziņojumi par VSAOI un IIN
 • Ziņas par darba ņēmējiem
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas
 • Statistikas pārskati
Atsevišķu grāmatvedības uzskaites operāciju nodrošināšana pēc klienta izvēles
 • Pamatlīdzekļu uzskaite
 • preču un materiālu uzskaite
 • Debitoru / kreditoru norēķinu uzskaite
 • Maksājumu sagatavošana un apstiprināšana klienta noteiktā apjomā
 • Atalgojuma un nodokļa aprēķināšana, darba algu izmaksa, pārskatu par darba algām sagatavošana
 • Atsevišķu pārskatu sagatavošana
 • Projektu grāmatvedības uzskaite
Kontakti
Rekvizīti
Ciparu dārzs
sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģ.nr. LV 4000 3747 512
Juridiskā adrese:
Upesciema iela 4-4, Ķekava,
Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
Banka:
A/S Swedbank HABALV2X
Konts LV03 HABA 055 101 005 4498
Kontakti
Tālrunis: 29111091
E-pasts: aelita@ajp.lv
Birojs: Bauskas iela 58A - 6, LV-1010
Par mums
"Ciparu dārzā" kopš 2005. gada auklējam, lolojam, aprūpējam un palīdzam augt dažādu nozaru uzņēmumu, biedrību, nodibinājumu, saimnieciskās darbības veicēju finanšu augļus. Dabas dārzā no sēklas izaug brīnums, kas priecē un atalgo. No darbīgu cilvēku idejām plaukst, veidojas un dod ražu uzņēmums. Darba augļi ir rūpīgi jāsavāc, jākārto, jāuzglabā un jāparāda citiem, lai iegūtā raža nestu prieku un labklājību. Ar savām zināšanām, pieredzi un darbu esam palīdzējuši lieliem un maziem tirdzniecības, ražošanas, pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem, individuālā darba veicējiem un privātpersonām. Kopējā darbā gūta daudzveidīga pieredze. Vēlot pārsteidzošas idejas, ražīgu darbu, prieku un gandarījumu par paveikto, aicinām Jūs pievienoties mūsu sadarbības partneru lokam! Aelita Streļča, SIA „Ciparu Dārzs” Valdes priekšsēdētāja